top of page

Burgerlijke, commerciële en handelsgeschillen

Het kantoor verleent bijstand en vertegenwoordiging op maat van zowel KMO's als particulieren.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Het kantoor ontwikkelde een vlotte praktijk aangaande de behandeling van dossiers in aansprakelijkheidsrecht (zowel contractuele aansprakelijkheid als buitencontractuele aansprakelijkheid) en de daarmee parallel lopende verzekeringsrechtelijke disputen.

Verkeersongevallen

Het kantoor heeft een ruime expertise in de behandeling en afhandeling van verkeersongevallen en alle daarmee gerelateerde gerechtelijke procedures.

Behandeling dossiers in letselschade

Het kantoor beschikt over de nodige expertise voor de afhandeling van dossiers in letselschade en behandelde in die zin reeds talrijke zeer omvangrijke en complexe dossiers in het verleden. Het kantoor behandelt deze dossiers met de nodige dynamiek teneinde een vlotte afhandeling in het belang van het slachtoffer te bewerkstelligen.

Strafrecht

Het kantoor staat cliënten bij en vertegenwoordigt deze in strafrechtelijke aangelegenheden.

Bouw- en aannemingsgeschillen

Het kantoor staat haar cliënteel bij in discussies in bouw- en aannemingsdossiers.

Huurgeschillen

Het kantoor heeft een ruime ervaring in huurgeschillen en de te voeren procedures voor het Vredegerecht.

Contracten- en verbintenissenrecht

Het kantoor behandelt dossiers in contracten- en verbintenissenrecht.

Geschillen omtrent zakelijke rechten, o.m. eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, enz.

Het kantoor heeft een expertise in de behandeling van zakenrechtelijke aangelegenheden, zoals onder meer discussies over eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, enz.

Geschillen inzake administratief recht

Het kantoor heeft een goede expertise in de behandeling van administratiefrechtelijke aangelegenheden en de te voeren procedures voor de administratieve rechtscolleges.

Expertise: Diensten
bottom of page