top of page

Deze website heeft een louter informatief doel. De inhoud van deze website doet op geen enkele manier enige verplichting en/of overeenkomst ontstaan.


De informatie op de website is van algemene aard en heeft louter een informatief doeleinde. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke en/of specifieke omstandigheden.


Vos Advocatenkantoor kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Het gebruik van deze website gebeurt geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.


De inhoud van de site kan te allen tijde aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

Vos Advocatenkantoor respecteert de toepasselijke regelgeving rond privacy.


Enkel ingeval u een overeenkomst in de juridische betekenis van het woord aangaat met het kantoor worden bepaalde gegevens van u verzameld teneinde u op deugdelijke wijze te kunnen bijstaan en vertegenwoordigen. De verzamelde gegevens zullen diegene zijn die enkel strikt noodzakelijk en onontbeerlijk zijn voor een goede dienstverlening. Zij zullen nooit overgemaakt worden aan derden tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij er daartoe een gerechtelijk bevel zou bestaan.


Er worden door deze website geen gegevens opgeslagen. Enkel indien u via het contactformulier contact zou opnemen met het kantoor zullen de door u ingegeven naam, e-mail en bericht via e-mail aan het adres laurensvos@outlook.com worden bezorgd. Door gebruik te maken van het contactformulier gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt het kantoor alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. 

Vos Advocatenkantoor zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens.

Privacy: Over
bottom of page